Tidsplanen er fra Nordjysk LAN #3

Vi retter denne til når vi kommer tættere på LAN

 — ALLE regler på denne side, gælder  —

— ALLE konkurrencer & Turneringer, som afholdes til Nordjysk LAN —

 1. Deltagelse til NORDJYSK LAN forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende opsat af NORDJYSK LAN, samt dansk og international lovgivning
 2. Reglerne kan ændres uden varsel, og vil blive opdateret på hjemmesiden
 3. Alle deltagere skal følge anvisninger fra NORDJYSK LAN’s crew
 4. Vi påtager os intet ansvar for evt hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr
 5. Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere
 6. Det er ikke tilladt at tiltvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr, uden tilladelse fra rette vedkommende
 7. Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretbeskytte materiale skal overholdes til arrangementet.
 8. Vi forbeholder os retten, til at flytte på folk, for at plads optimere.
 9. Vi gør opmærksom på, at betalte billetter ikke refunderes – med mindre arrangementet bliver aflyst
 10. Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele eventet
 11. Alle der begår sig på party området, skal have betalt indgang
 12. Alt stødende indhold er strengt forbudt og kan medføre til bortvisning
 13. Billetter og andre udgifter refunderes IKKE i tilfælde af bortvisning
 14. Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt, heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelse
 1. Rygning er forbudt indendørs.
 2. Alt rygning skal foregå udendørs.
 3. Dette gælder også brugere af e-cigaretter o.lign.
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer
 • Møder man op i påvirket tilstand, har crew ret til at nægte adgang til eventet
 • Dette forbud gælder hele eventet’s område – hallerne, parkerings områderne, samt det omkring liggende udendørsareal
 1. Løbende under eventet, bliver der taget billeder af gæster og aktiviteter
 2. Dette omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder fra hallen
 3. NORDJYSK LAN forbeholder sig retten til, at offentliggøre disse billeder, uden vederlag på hjemmeside, facebook og som del af reklame for kommende arrangementer
 4. Skulle der være stødende/krænkende billeder, kan du kontakte NORDJYSK LAN for at få billedet fjernet
 1. Deltageren skal kunne have alt udstyr inden for egen plads (100x100cm)
 2. Deltageren må ikke være til gene for sidemænd
 3. Der er beregnet én computer og ét netstik pr. deltager
 4. Evt medbringelse af ekstra udstyr, som en evt. server, SKAL godkendes af NORDJYSK LAN
 5. Det er ikke tilladt at medbringe eget netværksudstyr eks. Switch, router o.lign.
 6. Det er tilladt at medbringe egen stol, dog er det påkrævet at køreunderlag selv medtages og benyttes (underlag uden pigge)
 7. Lyd er tilladt, dog ved moderat styrke – Det er crew der vurderer hvad moderat styrke er.
 8. Udleveret armbånd skal bæres under hele eventet
 9. Overnatning foregår kun, i de dertil indrettede soveområder
 10. Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/kaffemaskine, toastjern osv., der skal tilsluttes strøm
 1. Det er IKKE tilladt at medbringe mad og drikke, da hallen har eget cafeteria
 2. Videresalg af drikkevarer, mad o.lign. er ikke tilladt.
 3. Det er ikke tillagt at benytte segboards, løbehjul eller andre køretøjer indendørs, ved indgangen og andre steder hvor folk samles.
 4. NORDJYSK LAN forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik jfr. gældende lovgivning. Dette gælder hele NORDJYSK LAN’s netværk, samt internet forbindelsen.
 5. Ophængning af plakater, skilte o.lign. er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse, som kan fås ved at kontakte os.
 6. Der er ikke mulighed for at komme ind i hallen, hvis man ikke er deltager. For dem der ønsker at se hvordan det foregår i hallen, kan man kontakte crew, og høre om muligheden for en rundvisning. Dette kan dog ikke garanteres under turneringer